Načítavam

1. Aukcia energií

(zemný plyn)

Často kladené otázky

 • 1. Kto stojí za FiiFree?

  Prvá slovenská bezplatná aplikácia FiiFree vznikla ako prirodzené pokračovanie poslania Krotiteľov energií. Krotitelia dlhodobo pomáhajú bežným spotrebiteľom šetriť energie, znížiť náklady, ako aj chrániť životné prostredie.

 • 2. Čo je to aukcia energií

  Aukcia energií je v zahraničí známym mechanizmom, ako spotrebitelia získavajú lepšie ceny energií pre svoje domácnosti. Keď sa spotrebitelia spoja a vytvoria väčšiu skupinu, majú voči dodávateľovi energií lepšiu vyjednávaciu pozíciu, ako keby k nemu prišli individuálne. Ak sa pre dodávateľa oplatí získať väčšiu skupinu domácností, môže ponúknuť lepšiu cenu.

  Spotrebitelia si vyberú, či prijmú ponuku od dodávateľa, ktorý dal najvýhodnejšiu ponuku, alebo nie. Pri súčasnej aukcii na plyn sa však najväčšie úspory dajú očakávať najmä v prípade rodinných domov a bytov, ktoré majú vlastný plynový kotol. Orientačne si svoju možnú úsporu môžete vypočítať aj v našej kalkulačke.

  Celý proces aukcie je pre spotrebiteľa nezáväzný až do momentu, keď sa spotrebiteľ rozhodne akceptovať ponuku a potvrdí svoj záujem. Viac v otázke: Ako prebieha zmena dodávateľa po aukcii?

 • 3. Ako viem, či je cena v aukcii pre mňa výhodná?

  Každý spotrebiteľ, ktorý sa prihlási do aukcie, dostane po aukcii prepočet úspory, ak by prešiel k výhernému dodávateľovi. Ak sa rozhodnete ponuku prijať, stačí stlačiť potvrdzujúce tlačidlo v e-maile o úspore, vyplniť potrebné dodatočné údaje pre vytvorenie zmluvy s novým dodávateľom, a tým potvrdiť svoj záujem. Do tohto momentu je všetko nezáväzné.

  Pri súčasnej aukcii na plyn sa však najväčšie úspory dajú očakávať najmä pri rodinných domoch a bytoch, ktoré majú vlastný plynový kotol. Orientačne si svoju možnú úsporu môžete vypočítať aj v našej kalkulačke.

 • 4. Ako sú chránené moje osobné údaje?

  Vaše údaje sú chránené a v bezpečí na našich serveroch. Do momentu potvrdenia vášho záujmu, po skončení aukcie, k nim žiaden dodávateľ nemá prístup. Potvrdením záujmu sa odošlú víťaznému dodávateľovi. Na ich základe vypracuje zmluvu pre vašu domácnosť. Celé znenie našej politiky ochrany osobných údajov si môžete prečítať tu: Všeobecné obchodné podmienky Aukcie energií

 • 5. Má FiiFree z aukcie zisk?

  FiiFree bude mať po úspešnom ukončení aukcie nárok na odmenu od víťazného dodávateľa. Tieto financie nám pomáhajú pokryť náklady na prevádzku, na aukciu, ale aj na marketing.

 • 6. O ktoré energie sa bude v súčasnej aukcii súťažiť?

  Súťažiť sa bude o zemný plyn pre domácnosti. Preto sa najväčšie úspory dajú očakávať najmä v prípade rodinných domov a bytov, ktoré majú vlastný plynový kotol. Orientačne si svoju možnú úsporu môžete vypočítať aj v našej kalkulačke.

 • 7. Ktorí dodávatelia plynu sa zúčastnia aukcie?

  Oslovili sme všetkých významných dodávateľov energií na Slovensku. Z nich nám všetci vyjadrili predbežný záujem zúčastniť sa aukcie.

 • 8. Som dodávateľ plynu a chcem sa zapojiť do aukcie plynu pre domácnosti

  Napíšte nám na info@fiifree.com a radi sa vám ozveme pre dojednanie podmienok vašej účasti.

 • 9. Som spotrebiteľ a mám otázku, ktorá tu nebola zodpovedaná

  Sme tu pre vás, radi vám odpovieme na akékoľvek ďalšie otázky, ktoré máte. Napíšte nám na info@fiifree.com

 • 1. Kedy sa bude aukcia konať?

  Aukcia plynu pre domácnosti je naplánovaná na 3. november 2017 o 10:00 hod.

 • 2. Môžem sa registrovať aj ja?

  Pokiaľ ste občan Slovenskej republiky, máte viac ako 18 rokov a ste majiteľom nehnuteľnosti, ktorá odoberá plyn, tak áno.

 • 3. Čo potrebujem na to aby som sa mohol registrovať?

  Pre úspešnú registráciu musíte zadať svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu, ročnú spotrebu plynu, ročné náklady za plyn a číslo odberného miesta, ktoré sa nachádza vo vašej vyúčtovacej faktúre. Viac v otázke: Kde nájdem na vyúčtovaní údaje o spotrebe, náklady a zúčtovacie obdobie?

 • 4. Môžu sa akcie pre domácnosti zúčastniť aj firmy?

  Nie. Súčasná aukcia je len pre domácnosti.

 • 5. Je možné meniť alebo opraviť údaje v registračnom formulári?

  Nie, oprava nie je možná, preto prosíme, aby ste pred zaslaním vyplneného formulára overili, či sú zadané údaje správne, alebo vyplňte nový formulár.

 • 6. Je možné zaregistrovať viacero objektov ktoré vlastním?

  Áno, formulár je upravený tak, že je možné zadať viacero odberných miest s tým istým majiteľom. Zmluva medzi spotrebiteľom a dodávateľom sa podpisuje pre každé odberné miesto zvlášť.

 • 7. Je možné zmeniť dodávateľa aj pri existujúcej zmluve na dobu určitú?

  V prípade, že je zmluva na dobu určitú, ktorá končí k 31.12.2017 a spotrebiteľ sa rozhodne pre zmenu dodávateľa - výhercu, všetky náležitosti a úkony spojené s touto zmenou sú v kompetencii dodávateľa - výhercu.

  Ak zmluva končí po 1.1. 2018, je možné zmeniť dodávateľa za nového. Treba si však zvážiť, že voči spotrebiteľovi si môže daný dodávateľ, s ktorým chce spotrebiteľ ukončiť zmluvu, uplatniť zmluvnú pokutu alebo poplatok za predčasné ukončenie zmluvy. Preto odporúčame každému spotrebiteľovi porovnať si výšku pokuty s možnou dosiahnutou úsporou pri zmene dodávateľa a na základe tohto porovnania sa rozhodnúť.

  Ak zmluva spotrebiteľovi končí skôr, ako prebehne aukcia (3. november o 10:00 hod.), odporúčame podpísať spotrebiteľovi novú zmluvu s doterajším alebo novým dodávateľom, ale na dobu neurčitú s čo najkratšou výpovednou zmluvou (1 - 2 mesiace). Ak bude úspora po aukcii pre spotrebiteľa zaujímavá, môže prejsť k novému dodávateľovi. Ak ponuka nebude pre zaujímavá, vypovedanie zmluvy môže odvolať.

 • 8. Môžem ukončiť svoju existujúcu zmluvu predčasne a podpísať novú?

  Áno, ale treba si dať pozor na viazanosť voči vášmu súčasnému dodávateľovi. Ak si nie ste istý, informujte sa u svojho súčasného dodávateľa o svojej viazanosti, ako aj o výške zmluvnej pokuty za predčasné vypovedanie zmluvy. Tú si následne môžete porovnať s prepočtom úspory, ktorú dostanete po aukcii. V mnohých prípadoch je pokuta nižšia ako úspora, ktorú môžete dosiahnuť zmenou dodávateľa, a to aj za cenu zaplatenia pokuty. Všetko závisí od vašej zmluvy.

  Po aukcii dostane každý zapojený spotrebiteľ prepočet možnej úspory, ak by prešiel k vysúťaženému dodávateľovi. Do potvrdenia záujmu o vysúťažené podmienky je vaša účasť v aukcii nezáväzná. Viete si tak jednoducho porovnať sumu, ktorú ušetríte u nového dodávateľa, s výškou prípadnej pokuty za predčasné ukončenie zmluvy s vaším súčasným dodávateľom. Na základe porovnania sa viete rozhodnúť, či sa vám oplatí prejsť k novému dodávateľovi.

 • 9. Akú spotrebu mám zadať ak bývam v domácnosti menej ako rok?

  Zapíšte, akú spotrebu ste mali vo vašom predchádzajúcom bývaní za celý rok.

 • 10. Ako zistím číslo odberného miesta, adresu odberného miesta a EIC číslo?

  Všetky údaje nájdete na svojej faktúre, od vášho súčasného dodávateľa energie. Pre lepšiu orientáciu si môžete pozrieť našu vzorovú faktúru: Zobraziť vzor

 • 11. Kde nájdem na vyúčtovaní údaje o spotrebe, náklady a zúčtovacie obdobie?

  Jednotlivé vzory faktúr, podľa ktorých môžete nájsť potrebné informácie, sú dostupné v linkách nižšie. V prípade, že vyúčtovaciu faktúru nemáte, kontaktujte svojho dodávateľa, ktorý vám tieto informácie poskytne.

  Zobraziť vzor nákladov

  Zobraziť vzor spotreby

 • 1. Ak sa zúčastním aukcie, musím zmeniť dodávateľa?

  Nie, po ukončení aukcie vám bude zaslaný e-mail, v ktorom dostanete detaily víťaznej ponuky od nového dodávateľa energií. Až kým v e-maile nestlačíte tlačidlo, že ponuku akceptujete, nie ste nijako viazaný ponuku prijať.

 • 2. Ako prebehne samotná aukcia?

  1. FiiFee osloví s možnosťou zapojiť sa do aukcie všetkých dodávateľov energií na Slovensku.

  2. Všetci dodávatelia, ktorí sa zúčastnia aukcie, musia akceptovať podmienky, nastavené transparentne a férovo voči spotrebiteľovi. Viac v otázke: Ako viem, že ponuky od dodávateľov nebudú mať skryté poplatky, alebo iné nekalé praktiky?

  3. Víťazom aukcie sa stane ten dodávateľ, ktorý ponúkne najnižšiu cenu.

  4. Po uskutočnení aukcie, v ten istý deň obdrží spotrebiteľ informačný e-mail s výhernou cenou a personalizovaným prepočtom možnej úspory, ak by prešiel k výhernému dodávateľovi. Na rozhodnutie sa, či k novému dodávateľovi prejsť alebo nie bude mať spotrebiteľ celý víkend, to znamená 4. a 5. novembra 2017. V prípade, že sa spotrebiteľ rozhodne potvrdiť svoj záujem o zmenu dodávateľa, stlačí v informačnom e-maily tlačidlo (ikonu) „MÁM ZÁUJEM“. Ak sa rozhodne ponuku neprijať stačí na e-mail nereagovať.

  5. Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia záujmu (najneskôr 8. novembra 2017), príde spotrebiteľovi ďalší informačný mail, v ktorom bude uvedený link na ktorom bude môcť spotrebiteľ vyplniť elektronický formulár. Dodatočné osobné údaje, ktoré budú vo formulári vyžadované sú potrebné pre prípravu návrhu zmluvy o zmene dodávateľa plynu. Spotrebiteľ bude mať na vyplnenenie formuláru 4 kalendárne dni odo dňa obdržania e-mailu, čiže najneskôr do 12. novembra 2017.

  6. Po odoslaní vyplneného elektronického formulára, pripraví víťazný dodávateľ zmluvu a odošle ju spotrebiteľovi na jeho korešpondenčnú adresu. Víťazný dodávateľ zmluvu odošle najneskôr do 5 kalendárnych dní, čiže do 17. novembra 2017.

  7. Spotrebiteľ po obdržaní návrhu zmluvy bude mať možnosť túto zmluvu podpísať a zaslať ju na korešpondenčnú adresu dodávateľa v záhlaví zmluvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa obdržania návrhu zmluvy, čím vyjadrí svoj záväzný záujem o zmenu dodávateľa.

 • 3. Ako viem, že ponuky od dodávateľov nebudú mať skryté poplatky, alebo iné nekalé praktiky?

  FiiFree ako garant celej aukcie energií má prísne nároky na všetkých dodávateľov, ktorí sa do aukcie chcú zapojiť. Spoločné pravidlá sú nasledovné:

  • Ponúkané zmluvy nesmú mať viazanosť na dlhšiu dobu ako 1 kalendárny rok alebo do konca roka 2018.
  • Zmluvy musia garantovať vysúťaženú a ponúkanú cenu na obdobie 1 kalendárneho roka alebo do konca kalendárneho roku 2018.
  • Dodávateľ musí spotrebiteľa informovať o prípadnej zmene cien pre obdobie po viazanosti, najneskôr do 1 mesiaca od zverejnenia cien pre domácnosti Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, a to tak, aby spotrebiteľ mohol bez problémov vypovedať zmluvu.
   • Po ukončení viazanosti sa zmluva automaticky neobnovuje. Znamená to, že sa mení na zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac.
  • Zmluvy nesmú obsahovať žiadne skryté poplatky.
  • Užívateľ môže okamžite vypovedať zmluvu, bez sankcie, ak boli porušené zákonné podmienky, prípadne podmienky stanovené v predchádzajúcich bodoch.
 • 4. Ako sa registruje užívateľ aplikácie FiiFree, ak má záujem o aukciu?

  Po prihlásení sa do aplikácie FiiFree a stlačení tlačidla Aukcia Energií, užívateľ vyberie položku mám záujem. Tá ho presmeruje na nezáväzný formulár do aukcie. Ten je predvyplnený s hodnotami o spotrebe a nákladoch z aplikácie v prípade, že užívateľ má spotrebu plynu zadanú. Ak spotrebu a náklady za plyn nemá zadané, musí ich zadať spolu s ostatnými potrebnými údajmi.